اولویت های پژوهشی مصوب

 

بیماری های غیر واگیر (آسیب های اجتماعی و اختلالات روانی، سرطان، بیماریهای قلبی- عروقی، سوانح و حوادث، بیماری های ژنتیکی، رژیم های غذایی نا سالم و کم تحرکی و چاقی)
 

بیماری های واگیر( برآورد بار بیماریهای دستگاه گوارش( پیشگیری،تشخیص، درمان)، برآورد بار بیماری های تنفسی، بیماری های واگیر بین انسان و دام)
 

فناوری و نوآوری های علوم پزشکی


مطالعه ريزگردها و اثرات آن بر سلامت

 

بررسی عوامل مرتبط با زنان (بهداشت باروری، سلامت زنان و زایمان)
 

عوامل موثر بر ارتقا سطح سلامت جسمی- روانی دانش آموزان
 

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارائه برنامه های مداخله ایی در کنترل عفونت های بیمارستانی
 

بررسی شرایط و فاکتور های مؤثر در حوزه بهداشت محیط و حرفه ای
 

بررسی بیماری های منتقله از راه آب و مواد غذایی
 

تولید و توسعه Herbal medicine و نقش گیاهان دارویی در کنترل بیماری ها
 

بررسی آگاهی و نگرش جامعه نسبت به مسائل بهداشتی- درمانی

جستجو